Kasy fiskalne – co robić, gdy utracimy książkę serwisową?

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Każdy z posiadaczy kasy rejestrującej jest zobowiązany do przechowywania książki serwisowej w miejscu jej użytkowania. Zawiera ona podstawowe informacje odnośnie producenta oraz samego sprzętu – nazwa określenia, numer fabryczny oraz unikatowy i model. Do książki wbijana jest pieczęć firmy serwisującej urządzenie. Podaje się tam także unikalny numer ewidencyjny przydzielony przez Urząd Skarbowy. Każde działanie związane z serwisowaniem kasy jest zapisywane w książce przez uprawnionego serwisanta. Dotyczy to także regularnych przeglądów technicznych sprzętu.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż to posiadacze urządzeń, jakimi są kasy fiskalne odpowiadają za prawidłowość wpisów znajdujących się w książce serwisowej. Ich zdaniem jest dopilnować, by znalazły się tam wpisy odnośnie każdej, nawet najmniejszej ingerencji serwisanta. W przypadku kontroli, użytkownik kasy jest zobowiązany okazać ją organom podatkowym, które mogą sprawdzić ich poprawność.

 A co w sytuacji, gdy dojdzie do kradzieży, utracenia czy trwałego urządzenia książki serwisowej sprzętu, jakim są kasy fiskalne? Fakt ten musi zostać niezwłocznie zgłoszony na piśmie do stosownego Urzędu Skarbowego. Przepisy nie nakładają obowiązku podania w dokumencie przyczyny utraty książki. Mimo to, warto uwzględnić tam okoliczności zdarzenia dołączając na przykład dokument potwierdzający zgłoszenie kradzieży. Po zgłoszeniu jej utraty, niezbędne będzie wystąpienie do serwisu o wydanie duplikatu, załączając kopię zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

Brak książki serwisowej niesie ze sobą rozmaite negatywne konsekwencje. Skutkować może on między innymi utratą przyznanej uprzednio ulgi na zakup sprzętu, jakim są Kasy fiskalne. Wiązać może się to także z brakiem zgodny na konserwację czy naprawę urządzenia przez serwis. To jednak nie wszystko – organy skarbowe podważyć mogą wówczas prawidłowość ewidencjonowania obrotu przedsiębiorstwa. Wydanie duplikatu książki serwisowej to przeważnie wydatek rzędu 100 – 150 złotych. Koszt ten uzależniony jest od indywidualnego cennika danego serwisu.