Wagi sklepowe

Każda waga stosowana do rozliczeń handlowych musi być zalegalizowana. Świadczy o tym tabliczka znamionowa z pełnym opisem urządzenia, znak CE, obok którego znajduje się rok legalizacji oraz numer jednostki notyfikowanej, znak metrologiczny M oraz plomby zabezpieczające przed dostępne do zworki kalibracyjnej oraz podzespołów elektronicznych wagi. Na tabliczkach znamionowych takich rządzeń znajdować mogą się także innego […]