książka serwisowa

Każdy z posiadaczy kasy rejestrującej jest zobowiązany do przechowywania książki serwisowej w miejscu jej użytkowania. Zawiera ona podstawowe informacje odnośnie producenta oraz samego sprzętu – nazwa określenia, numer fabryczny oraz unikatowy i model. Do książki wbijana jest pieczęć firmy serwisującej urządzenie. Podaje się tam także unikalny numer ewidencyjny przydzielony przez Urząd Skarbowy. Każde działanie związane […]