Wagi sklepowe – jakie oznaczenia mogą się na nich znajdować?

Wagi sklepowe

Wagi sklepowe

Każda waga stosowana do rozliczeń handlowych musi być zalegalizowana. Świadczy o tym tabliczka znamionowa z pełnym opisem urządzenia, znak CE, obok którego znajduje się rok legalizacji oraz numer jednostki notyfikowanej, znak metrologiczny M oraz plomby zabezpieczające przed dostępne do zworki kalibracyjnej oraz podzespołów elektronicznych wagi. Na tabliczkach znamionowych takich rządzeń znajdować mogą się także innego rodzaju oznaczenia, które w większości przypadków odnoszą się do specyfikacji danego modelu.

Wagi sklepowe oznaczone są między innymi nazwą modelu. Najczęściej zawiera ona część opisową oraz symbol danego modelu. Kolejna cenna informacja to klasa dokładności wagi, która występuje w postaci cyfry rzymskiej oznaczonej elipsą. Wagi przeznaczone do obrotu handlowego są oznaczone cyfrą III, a laboratoryjne – I oraz II. Nie stosuje się ich w handlu ze względu na ich bardzo dużą dokładność.

Wagi sklepowe zawierają także informację odnośnie obciążenia maksymalnego, która ma postać symbolu „Max=….” To niezwykle ważny parametr – próbując ważyć towar cięższy niż dopuszczalny, doprowadzić możemy do uszkodzenia urządzenia. W związku z tym, wagę należy w odpowiedni sposób dopasować do rodzaju wykonywanej przez nas działalności. Kolejny parametr to minimalne obciążenie, które jest oznaczane symbolem „Min=…”

wagi sklepowe posiadają również swój własny numer seryjny nadawany przez producenta. Na tabliczce znamionowej znajdziemy także informacje odnośnie wartości działki legalizacyjnej. Wartość ta jest wykorzystywana do kontroli, badań oraz klasyfikacji w przypadku urządzeń nieautomatycznych i wyraża się ją w jednostkach miary masy. Następny parametr – wartość działki odczytowej, pojawia się na tabliczce w postaci symbolu „d=…” Odnosi się ona do dokładności odczytu – różnicy pomiędzy wartościami odpowiadającymi dwóm sąsiednim wskazaniom podziałki wagi. Granica zakresu tarowania jest natomiast oznaczana symbolem „T=…” i może być ona ujemna lub dodatnia, w zależności od tego czy tarowanie jest odejmujące czy dodające.